A TANÉV RENDJE

A TANÉV RENDJE

 

Az első tanítási nap szeptember 3., hétfő.

A tanév 180 napos, az utolsó tanítási nap 2019. június 14, péntek.

A 2018/2019-es tanév első féléve 2019. január 25-ig tart, az iskolák február 1-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

2) Tanítási szünetek

Az őszi szünet 2018. október 29-től 2018. november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

 

A  téli szünet 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

 

tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2018. április 23-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 

3) Országos mérés, értékelés

 

Országos kompetenciamérés: 2019. május 29. a hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon.

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

 

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 20182019. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a Netfit rendszerbe. 

Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű nevelést – oktatást folytató általános iskolákban: 2019. május 15.

 

Nyelvi mérés a nem két tanítási nyelvű osztályok számára: 2019. május 22. - az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanulók körében.

 

A témahetek

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. A nevelési - oktatási intézmények – amennyiben erre igényük van – a programok megtartásához önkéntesek (pénzügyi, infokommunikációs, valamint fenntarthatósági szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. A témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

- pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között;

- fenntarthatósági témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között;

- digitális témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.

Az oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 

 

 

 

2015 © Copyright Moricz MSZ