Pénzügyi elszámolás

6-os_isk._alap._egyszerusitett_beszamolo_2016

 

 

 

6-os_Iskola_2014.evi_beszamolo

 

 

6-os Iskoláért Oktatási-Nevelési Alapítvány Kuratóriuma

 

Mátészalka

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

Az Alapítvány közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

 

 1. 2013. évi számviteli beszámoló

 

 

 

                                                                                                                      adatok: ezer Ft-ban

 

 1.           2,631

 

-    bank:                                                                                                        2.492

 

-    pénztár:                                                                                                       139

 

                                                                      

 

 

 

 1. 2013.év BEVÉTELEK

 

 • Gálaest, Jótékonysági bál támog.:                                                                     633
 • Egyéb támogatások:                                                                                          438
 • APEH SZJA 1 %-a:                                                                                           273
 • Kamatbevételek:                                                                                                  19
 • Könyv visszatérítési támogatás                                                                         393

 

 

 

Bevételek összesen:                                                                                                 1756                                                     

 

 

 

 

 

 1. KIADÁSOK

 

 • Versenyekhez kapcsolódó kiadások:                                                                 465
 • Táborozási hozzájárulás:                                                                                 1.000
 • Hirdetési díj, reklámanyag:                                                                                209
 • Banki jutalék:                                                                                                       23
 • Egyéb kiadás (nyomtatvány, boríték, könyv)                                                 111
 • Elszámolt értékcsökkenés                                                                                  123
 • Máriapócsi gyermekalapítvány támogatása                                                       225

 

 

 

Kiadások összesen:                                                                                                 2.156

 

 

 

 1. 2.353

 

-    bank:                                                                                                        1.915

 

-    pénztár:                                                                                                       438

 

 

 

 1.        Az Alapítvány 2013. évben NAV-tól 1 %-os kiutalásként 273,377-Ft-ot kapott.

 

.

 

 

 

 1.         2013. évben az Alapítvány saját tőkéje az előző évihez viszonyítva 400 ezer Ft-tal csökkent, mivel az alapítványi bevétel éves szinten mindössze 1756 ezer Ft volt, míg a kiadások 2.156 ezer Ft-ban realizálódtak.

 

 

 

 1.        Az Alapítvány főbb céljai, hogy támogatja az iskola oktatási-nevelési feltételeinek javítását, a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételét, a tanulmányi kirándulásokat, a táborozásokon való részvételt.

 

            A 2.156 ezer Ft éves kiadást : a főbb alapítványi célokra a következők szerint használta fel:

 

 • versenyekhez kapcsolódó kiadások:                                        465 ezer Ft
 • táborozási hozzájárulás:                                                        1.000 ezer Ft
 • hírdetés, bankijutalék,nyomtatvány, boríték:                                    343 ezer Ft
 • meglévő eszközök értékcsökkenése:                                        123 ezer Ft

 

 

 

 1. 2013. évben központi költségvetési szervtől (APEH) a 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásban az adó 1 %-áról rendelkezés alapján az Alapítvány 273 ezer Ft támogatást kapott, melyet az alapító okiratban megfogalmazott alapítványi célokra kívánunk felhasználni.

 

 

 

 1.         Az Alapítvány vezető tisztségviselői (a kuratórium tagjai) feladatukat társadalmi munkában végzik, semmilyen juttatásban nem részesülnek.

 

 

 

 1.         Az Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója:

 

 

 

„6-os Iskoláért Nevelési-Oktatási Alapítvány”

 

BESZÁMOLÓ 2013

 

 

 

Közhasznú tevékenységet folytató, határozatlan időre létrejött alapítványunk 1995-ben kezdhette meg tevékenységét az Iskola, a gyerekek szolgálatában. A folyamatos segítségnyújtás, támogatás mellett 2007-ben sikeresen és zökkenőmentesen végbement alapítványi szervezeti átalakulás, a kor szellemét követő megújulás, még hatékonyabbá tette munkáját.

 

 

 

Az Alapítvány működéséhez az egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapító Okiratot, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének alapítványokra vonatkozó jogszabályainak rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

 

Kuratóriumi elnök:                                                    Fülöp István

 

Alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy:            Szombathy Gézáné

 

Alapítványi pénztáros:                                              Karácsonyi Antalné

 

További alapítványi tagok:                                        Dr. Bugya László

 

                                                                                  Szabó Attila

 

                                                                                Bajkán Barbara

 

 

 

A kuratóriumi személyi felkérések esetében fontos szempontot jelentett a tagok maximálisan gyermekközpontú szemléletmódja, önzetlen segítőszándéka. A gyermekek életének, mindennapjainak színesítése, gazdagítása, boldogabbá tétele iránt tanúsított elhivatottságuk biztos pillérként jelenik meg az alapítványi tevékenységek soraiban.

 

 

 

A Kuratórium tagjai folyamatosan új tervekkel telve végzik jótékony munkájukat, a „6-os Iskoláért Oktatási – Nevelési Alapítvány”adta felelősséggel felruházva, a diákok jólétének biztosítása érdekében.

 

Őszinte hittel vallják, hogy okos lehetőségeket teremtve a gyermekek számára jellemük, tehetségük kiteljesítésére, szociokulturális élményeik kiszélesítésére - egyéni, családi élethelyzettől függetlenül - jó szolgálatot tehetnek egy egészséges öntudatú, reményteljes jövőjű nemzedék felnevelését illetően.

 

 

 

Mind a 6 kuratóriumi tag alapítványi megbízatásainak anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában tesz eleget. Szintén anyagi érdek nélkül ad gazdasági tanácsokat, könyveli az alapítvány kiadásait és bevételeit Alföldi Tiborné, aki nem alapítványi tagként segíti a kuratórium munkáját.

 

 

 

A kuratóriumi ülések nyilvánosak, amelyeknek a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola ad otthont.

 

 

 

A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyon alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról, állást foglaljon a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben.

 

 

 

Az alapítványi vagyon növekedéséhez folyamatosan hozzájárulnak a kamatbevételek, APEH SZJA 1%-ai, egyéni felajánlások, személyek, vállalkozások vagyongyarapító adományai, valamint a kezelő szerv eredményes gazdálkodásának bevételi folyamodványai.

 

Plusz jövedelemként könyvelhető el az évenként megrendezett alapítványi Jótékonysági Bál bevétele, valamint a minden év tavaszán megrendezett Jótékonysági Gálaest. A nagysikerű Gálaesten tanulóink prózai, hangszeres, modern és népi táncos produkcióikkal bizonyítják tehetségüket, rátermettségüket.

 

 

 

Kiadásként jelenik meg a megrendezett versenyek nevezési díjai, szállítási, utazási költségei, szociális valamint jóléti célú anyagi és/vagy tárgyi támogatások, tehetségek patronálása, diákpályázatok támogatása, év végi jutalomkönyvek árai, továbbá nagysikerű zánkai kirándulás táborozási hozzájárulásai, szociálisan rászoruló tehetséges tanulóink táboroztatási támogatása, iskolai rendezvények támogatása (Farsang, gyermeknap…).

 

 

 

Alapítványunk önzetlen anyagi támogatása révén a 2011/2012-es tanévben új képzési struktúrával bővült Intézményünk. Bevezetésre került az igen reményteljes magyar-angol kéttannyelvű oktatási program.

 

 

 

Az Alapítvány ezután is örömmel támogat mindenfajta oktatási, kulturális tevékenységet, mely a sokoldalú személyiség kibontakoztatásának szolgálatában áll.

 

 

 

Külön köszönet illeti mindazon diákot, szülőt, vállalkozót, segítő szándékú embert, akik valamilyen formában elősegítették és elősegítik ma is az eddigi alapítványi munkát, hozzájárultak és hozzájárulnak jelenleg is az alapítványi vagyon gyarapításához, esélyt adva ezzel a még örömtelibb iskolás évek megteremtésére!

 

 

 

 

 

Mátészalka, 2014. április. 7

 

 

 

                                                                                  Fülöp István

 

                                                                                  Kuratórium Elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapítvány alakulása : 1995.X.10

 

Neve: „6-os Iskoláért Oktatási-Nevelési Alapítvány

 

Alapították : ERIMPEX KFT

 

                        CORALL BT.

 

bejegyzés : 8.PK.60204/1995.

 

Az alpítvány nagyobb beruházásai :

 

            Az udvaron található mászókák, fajátékok.

 

            A nyitott tanterem az udvaron ( Faház)

 

            ZÁNKAI-táborozás

 

            SIMAI táborozások

 

            Csillebérc és Szurdokpüspöki táborozások támogatása

 

            PROJEKTOR és számítógép vásárlása a

 

            2011-ben a Magyar-Angol Kéttannyelvű oktatás bevezetése

 

            Karácsonyi ajándékok

 

            Tanév végén a jutalomkönyvek

 

Gyermeknapokon az utazási költségek kifizetése :

 

Vállaj- sportpálya

 

Nyíregyháza- Vadaspark

 

Harangodi szabadtéri nap

 

Vásárosnamény- ATLANTIKA vízi vidámpark

 

Vaja- tópart, múzeum

 

Versenyeken való részvétel utazási költségei            :Busz

 

                                                                                              :Vonat

 

                                                                                              : Gépkocsi

 

Külföldi kapcsolatok :

 

                                   Románia-   Szatmárnémeti Mircea EliadeÁltalános Iskola

 

-       Nagykárolyi Vasile Lucaciu Általános Iskola

 

Bevételeink :Szülők-nevelők bálja ősszel

 

                        Móricz-GÁLA tavasszal

 

                        SZJA 1 %-a

 

                        Vállalkozók és magánszemélyek felajánlásai

 

                        APÁCZAI –Kiadó tankönyvjutaléka

 

 

 

 

 

 

6-os Iskoláért Oktatási-NevelésiAlapítvány Kuratóriuma

Mátészalka

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Az Alapítvány közhasznúsági jelentése

a.)        2012. évi számviteli beszámoló

                                                                                                                      adatok:ezer Ft-ban

2012. évi nyitó egyenleg:                                                                                        2.372

-    bank:                                                                                                        2.187

-    pénztár:                                                                                                       185

I.  2012.év BEVÉTELEK

·      Gálaest, Jótékonysági bál támog.:                                                                      565

·      Egyéb támogatások:                                                                                          856

·      APEH SZJA 1 %-a:                                                                                           211

·      Kamatbevételek:                                                                                                  39

·      Önkormányzattól visszautalt támogatás                                                            906

Bevételek összesen:                                                                                                 2.577                                                                  

II.KIADÁSOK

·      Versenyekhez kapcsolódó kiadások:                                                                 539

·      Táborozási hozzájárulás:                                                                                 1.000

·      Hirdetési díj:                                                                                                      175

·      Banki jutalék:                                                                                                       17

·      Egyéb kiadás (nyomtatvány, boríték, bérleti díj)                                              587

·      Elszámolt értékcsökkenés                                                                                  354

Kiadások összesen:                                                                                                 2.672

2012. évi záróegyenleg:                                                                                          2.631

-    bank:                                                                                                        2.492

-    pénztár:                                                                                                       139

b.)       Az Alapítvány 2012. évbenNAV-tól 1 %-os kiutalásként 210.690,-Ft-ot kapott.

Önkormányzati előző évben adott támogatásvisszautalásaként 906.335,-Ft-ot kapott az alapítvány.

c.)        2012. évbenaz Alapítvány saját tőkéje az előző évihez viszonyítva 95 ezer Ft-al csökkent,mivel az alapítványi bevétel éves szinten mindössze 2.577 ezer Ft volt, míg akiadások 2.672 ezer Ft-ban realizálódtak. A kiadásoknak a bevételekhezviszonyított

csökkenését az 1% -os SZJA nagymértékűcsökkenésének tudható be.

d.)       AzAlapítvány főbb céljai, hogy támogatja az iskola oktatási-nevelésifeltételeinek javítását, a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételét, atanulmányi kirándulásokat, a táborozásokon való részvételt.

            A2.672 ezer Ft éves kiadásból a főbb alapítványi célokra a következők szerinthasználta fel:

·       versenyekhezkapcsolódó kiadások:                                        539 ezer Ft

·       táborozásihozzájárulás:                                                        1.000ezer Ft

·       hírdetés,bankijutalék,nyomtatvány, boríték:                           779 ezer Ft

·       meglévő eszközökértékcsökkenése:                                        354 ezer Ft

e.)        2012. évben központi költségvetési szervtől (APEH) a2011. évi személyi jövedelemadó bevallásban az adó 1 %-áról rendelkezés alapjánaz Alapítvány 211 ezer Ft támogatást kapott, melyet az alapító okiratbanmegfogalmazott alapítványi célokra kívánunk felhasználni.

f.)        Az Alapítvány vezető tisztségviselői (akuratórium tagjai) feladatukat társadalmi munkában végzik, semmilyenjuttatásban nem részesülnek.

g.)        Az Alapítvány 2012. évi közhasznútevékenységének rövid tartalmi beszámolója:

 

 

„6-os Iskoláért Nevelési-OktatásiAlapítvány”

BESZÁMOLÓ 2012

 

 

Közhasznútevékenységet folytató, határozatlan időre létrejött alapítványunk 1995-benkezdhette meg áldásos tevékenységét az Iskola, a gyerekek szolgálatában. Afolyamatos segítségnyújtás, támogatás mellett 2007-ben sikeresen észökkenőmentesen végbement alapítványi szervezeti átalakulás, a kor szellemétkövető megújulás, még hatékonyabbá tette munkáját.

AzAlapítvány működéséhez az egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított AlapítóOkiratot, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének alapítványokravonatkozó jogszabályainak rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kuratóriumielnök:                                                     Fülöp István

Alapítói jogok gyakorlásárakijelölt személy:            SzombathyGézáné

Alapítványi pénztáros:                                              Karácsonyi Antalné

További alapítványi tagok:                                        Dr.Bugya László

                                                                                   Szabó Attila

                                                                                   Bajkán Barbara

Akuratóriumi személyi felkérések esetében fontos szempontot jelentett a tagokmaximálisan gyermekközpontú szemléletmódja, önzetlen segítőszándéka. Agyermekek életének, mindennapjainak színesítése, gazdagítása, boldogabbá tételeiránt tanúsított elhivatottságuk biztos pillérként jelenik meg az alapítványitevékenységek soraiban.

AKuratórium tagjai folyamatosan új tervekkel telve végzik jótékony munkájukat, a„6-os Iskoláért Oktatási – Nevelési Alapítvány”adta felelősséggel felruházva, adiákok jólétének biztosítása érdekében.

Őszintehittel vallják, hogy okos lehetőségeket teremtve a gyermekek számára jellemük,tehetségük kiteljesítésére, szociokulturális élményeik kiszélesítésére -egyéni, családi élethelyzettől függetlenül - jó szolgálatot tehetnek egyegészséges öntudatú, reményteljes jövőjű nemzedék felnevelését illetően.

Minda 6 kuratóriumi tag alapítványi megbízatásainak anyagi ellenszolgáltatásnélkül, társadalmi munkában tesz eleget. Szintén anyagi érdek nélkül adgazdasági tanácsokat, könyveli az alapítvány kiadásait és bevételeit AlföldiTiborné, aki nem alapítványi tagként segíti a kuratórium munkáját.

Akuratóriumi ülések nyilvánosak, amelyeknek a Móricz Zsigmond Magyar-AngolKéttannyelvű Általános Iskola ad otthont.

AKuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyonalapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról, állást foglaljon a vagyonnalkapcsolatos gazdálkodási kérdésekben.

Azalapítványi vagyon növekedéséhez folyamatosan hozzájárulnak a kamatbevételek,APEH SZJA 1%-ai, egyéni felajánlások, személyek, vállalkozások vagyongyarapítóadományai, valamint a kezelő szerv eredményes gazdálkodásának bevételifolyamodványai.

Pluszjövedelemként könyvelhető el az évenként megrendezett alapítványi  Jótékonysági Bál bevétele, valamint a mindenév tavaszán megrendezett Jótékonysági Gálaest. A nagysikerű Gálaesten tanulóinkprózai, hangszeres, modern és népi táncos produkcióikkal bizonyítjáktehetségüket, rátermettségüket.

Kiadáskéntjelenik meg a megrendezett versenyek nevezési díjai, szállítási, utazásiköltségei, szociális valamint jóléti célú anyagi és/vagy tárgyi támogatások,tehetségek patronálása, diákpályázatok támogatása, év végi jutalomkönyvek árai,továbbá nagysikerű zánkai kirándulás táborozási hozzájárulásai, szociálisanrászoruló tehetséges tanulóink táboroztatási támogatása, iskolai rendezvényektámogatása (Farsang, gyermeknap…).

Alapítványunkönzetlen anyagi támogatása révén a 2011/2012-es tanévben új képzésistruktúrával bővült Intézményünk. Bevezetésre került az igen reményteljesmagyar-angol kéttannyelvű oktatási program.

AzAlapítvány ezután is örömmel támogat mindenfajta oktatási, kulturálistevékenységet, mely a sokoldalú személyiség kibontakoztatásának szolgálatábanáll.

Különköszönet illeti mindazon diákot, szülőt, vállalkozót, segítő szándékú embert,akik valamilyen formában elősegítették és elősegítik ma is az eddigialapítványi munkát, hozzájárultak és hozzájárulnak jelenleg is az alapítványivagyon gyarapításához, esélyt adva ezzel a még örömtelibb iskolás évekmegteremtésére!

Mátészalka, 2013. február 15.

                                                                                  FülöpIstván

                                                                                  KuratóriumElnöke

Alapítvány alakulása :1995.X.10

Neve: „6-os IskoláértOktatási-Nevelési Alapítvány

Alapították : ERIMPEX KFT

                        CORALL BT.

bejegyzés : 8.PK.60204/1995.

Az alpítvány nagyobb beruházásai :

            Az udvaron található mászókák, fajátékok.

            A nyitott tanterem az udvaron ( Faház)

            ZÁNKAI-táborozás

            SIMAI táborozások

            Csillebérc és Szurdokpüspöki táborozások támogatása

            PROJEKTOR és számítógép vásárlása a

            2011-ben a Magyar-Angol Kéttannyelvű oktatás bevezetése

            Karácsonyi ajándékok

            Tanév végén a jutalomkönyvek

Gyermeknapokon az utazási költségek kifizetése :

 Vállaj-sportpálya

Nyíregyháza- Vadaspark

Harangodi szabadtéri nap

Vásárosnamény- ATLANTIKA vízi vidámpark

Vaja- tópart, múzeum

Versenyeken való részvételutazási költségei            :Busz

                                                                                              :Vonat

                                                                                              :Gépkocsi

Külföldi kapcsolatok :

                                    Románia-   Szatmárnémeti Mircea EliadeÁltalános Iskola

                                                 -      NagykárolyiVasile Lucaciu Általános Iskola

Bevételeink:Szülők-nevelők bálja  ősszel

                        Móricz-GÁLA tavasszal

                        SZJA 1 %-a

                        Vállalkozók és magánszemélyek felajánlásai

                        APÁCZAI –Kiadó tankönyvjutaléka


 

2015 © Copyright Moricz MSZ