Kéttannyelvű oktatás

Kéttannyelvű oktatás

 

 

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 2011 szeptemberétől indult magyar-angol két tanítási nyelvű oktatási program aktualitásai, megvalósulásának szerkezeti elemei:

Élő idegen nyelv nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s e nélkül gyakorlatilag kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe érdemben bekapcsolódhassunk. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül, játékos tevékenységeken keresztülsajátítja el az idegen nyelv alapjait, szinte észrevétlenül jut meghatározott ismeretek birtokába.

Az idegen nyelvi oktatásban kiemelt szerepe van a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes, táncos játékoknak. Ennek megfelelően első osztálytól kezdve egyidejűleg két nyelven folyik a környezetismeret, a technika és életvitel, valamint a testneveléstantárgyak oktatása. Természetesen első osztályban a magyar írás-olvasás rejtelmeinek elsajátítása a leghangsúlyosabb feladat. Így a készségtárgyakon kívüli heti öt angol nyelvi óra is kizárólag játékos beszédfejlesztésen, vidám szituációs tevékenységekenalapszik. Munkánkat anyanyelvi lektor is segíti. Ebben a tanévben ......... (USA) heti 1-1 órában oktatja angolul a legkisebbeket.

Harmadik-negyedik évfolyamtól és felső tagozatban új tantárgyak kerülnek be az angol nyelven is tanított tantárgyak sorába pl: történelem, ország-ismeret.

Iskolánk tárgyi és személyi feltételei ideálisak a fenti célok elérésére, hiszen jól képzett pedagógusaink, interaktív tantermeink, idegen nyelvi könyvtárunk hatékony biztosítékai a gyümölcsöző munkának. Ezen kívül tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy olyan pedagógus segítségével is tanulhassanak, akinek a program célnyelve az anyanyelve.


A 26/1997.(VII.10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról, a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény kerettantervről szóló rendelet 7.§ -ának (2) bekezdésében foglaltak szerint, a két tanításinyelvű iskolaoktatására vonatkozó szabályozott időkeretekről az Iskola köteles tájékoztatni a szülőket és a jelentkezőket beiratkozás előtt.

A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája.

Szent-Györgyi Albert

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam

Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7

7

6+1

6+1

Idegen nyelv-célnyelv okt.

 3+2

(heti időkeret különbözet terh.)

 3+2

(heti időkeret különbözet terh.)

terhére)

 2+3

(heti időkeret különbözet terh.)

 

 

 2 kerettantervi

+3 óra

(heti időkeret különbözet terh.)

 

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

1+1

1+1

1+0,5

1+1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Informatika

 

 

 

1

Szabadon terv. órakeret

2 célnyelvi óra

2 célnyelvi óra

3 célnyelvi óra

3 célnyelvi óra

Heti óraszám

29

29

28,5

30

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam

Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3+1

4

Idegen nyelvek -célnyelv

 

3

+ 2 (heti időkeret különbözet terh.)

 

 

3

+ 2 (heti időkeret különbözet terh.)

 

3+ 2 (heti időkeret különbözet terh.)

3 + 2 (heti időkeret különbözet terh.)

Matematika

4

3+1

3+1

3+1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2+1

2+1

2+1

2+1

Erkölcstan

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

 

 

Biológia-egészségtan

 

 

1,5

1,5

Fizika

 

 

1,5

1,5

Kémia

 

 

1,5

1,5

Földrajz

 

 

1,5

1,5

Ének-zene

1

1

1

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Hon- és népismeret

1

 

 

 

Informatika

+1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

 

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Célnyelvű civilizációs óra

1+1

1+1

1+1

1+1

 

 

 

 

 

Szabadon tervezhető óra

2

3

3

3

Heti óraszám

32

31

35

34

 
 
2015 © Copyright Moricz MSZ