Fő profiljaink

Tehetségfejlesztés

 

1991 óta nemzetközileg elismert Komplex Tehetségfejlesztő Programmal tanultak a gyermekek a Debreceni Egyetem szakmai irányításával. 2003-tól integrált tehetségfejlesztő program keretén belül differenciált csoportmunkával dolgozunk.

5-6. évfolyamon tantárgyi, 7-8. évfolyamon komplex blokkok működnek.

7-8. osztályos tanulóink számára biztosítjuk a 2. idegen nyelv elsajátítását is fakultatív formában.

A tanulmányi versenyeken és továbbtanuláskor nyújtott kiemelkedő teljesítmények igazolják, hogy intézményünk legfőbb értéknek tartja a biztos tudást, az alapkészségek elsajátítását, a tehetségekkel való kiemelt foglalkozást.

 

 tehetség

 

 

 

 

 

 

Kéttannyelvű képzésünk

 

Az anyanyelv fogalmát mindenki ismeri. Az idegen nyelvét is. A két tanítási nyelvű képzéssel az angol nyelvet az anyanyelv mellett második nyelvként sajátítják el a tanulók. Képessé válnak idegen nyelven nemcsak magabiztosan kommunikálni, de gondolkodni is. Azaz kétnyelvűvé válni úgy, mint az olyan magyar anyanyelvű ember, aki tartósan külföldön él.

A nyelv elsajátítása nemcsak az idegen nyelv tanításának célja, hanem a tanulás eszköze is egyben

A heti 5 órás, kiscsoportos nyelvtanuláson túl a tanulók néhány tantárgyat magyarul és idegen nyelven is tanulnak. Ez heti 10 -12 óra nyelvtanulási lehetőséget biztosít számukra. Ezzel bővül szókincsük, naponta használják és alkalmazzák az idegen nyelvet, a „kettős”, vagyis a kétnyelvű tanórákon, két nyelven gondolkodnak. Egyszerre fejlődik anyanyelvi és angol szókincsük és gondolkodásuk.

Munkánkat külföldről érkező anyanyelvi lektor tanár is segíti. A kiemelkedő színvonalat jól felkészült, magas szinten oktató, nyelvi képesítéssel rendelkező tanítók és nyelvtanárok biztosítják.

 

Az alábbi órákat oktatjuk ANGOL nyelven

 

Évf.

Körny.

ism.

Techn.

Testn.

Tört.

Célnyel-vű civilizácó

Angol

*

1.

1

1

3

-

-

5

2.

1

1

3

-

-

5

3.

1

1

3

-

-

5

4.

1

1

3

-

-

5

5.

-

-

3

2

2

5

6.

-

-

3

2

2

5

7.

-

-

3

2

2

5

8.

-

-

3

2

2

5

*Az angol nyelvi órák egy részét a külföldről érkező anyanyelvű lektor tartja

 

 ktny

2015 © Copyright Moricz MSZ