NAPKÖZIOTTHON, TANULÓSZOBA

A, Napköziotthon

Intézményünkben a 1-4. évfolyamon  napköziotthon működik. A gyerekek  órái, foglalkozásai változatosan ívelik át a teljes napot.  Itt készítik el írásbeli házi feladataikat, s tanulják meg szóbeli leckéiket. A rászoruló tanulók alapkészségének differenciált fejlesztésére is lehetőség adódik. A hamarabb elkészülő, aktívabb gyerekek tudását külön feladatokkal, gyűjtő és kutatómunkákkal, projektekkel stb. gazdagítjuk, dúsítjuk. Szabadidejükben a nebulók manuális tevékenységet végeznek, illetve mozgásos, játékos foglalkozásokon vesznek részt.

B, Tanulószoba

A felső tagozatos (5-8. évf.) tanulók a másnapi tanulmányi munkájukat a tanulószobai keretek között végzik. Itt történik a felkészülés a szóbeli és az írásbeli tananyagokból is. Minden segítséget megadunk a tanulószobát látogató tanítványainknak a másnapra való felkészüléshez.

 

2015 © Copyright Moricz MSZ