SZAKKÖRÖK

AZ IRODALMI SZAKKÖR KONKRÉT CÉLJAI:

A tanulók:
              - színház- és drámaelméleti ismereteket szereznek, elsajátítják és               alkalmazzák a színház- és drámaelméleti alapfogalmakat.

Szeptembertől a tanév végéig, heti rendszerességgel- 2 óra foglalkozáson  játékos formában ismerkedünk a színjátszással, drámajátékokkal. A következő gyakorlatok alapján folyik a munka  az irodalmi szakkörben:
A tanulók készségfejlesztő,koncentrációs
interakciós, kapcsolatteremtő, kommunikációs és egyensúlygyakorlatokat végeznek.
A diákok megismerik és alkalmazzák az alapvető és a gyakrabban használt drámai konvenciókat.
Belső hang, monológ, gondolatkövetés, mímes játék, fórum színház, kellékhasználat stb.

Tudatosan végeznek gyakorlatokat a pontos testi-lelki harmónia érdekében.
Mozgásra épülő csoportos improvizációkat végeznek megadott vagy általuk
létrehozott történetváz alapján. 
Némajátékokat pantomimes gyakorlatokat, jellemábrázoló mozgásokat végeznek. 
Elemzik társaik produkcióját. Ezek által a szakkörösök magabiztossá válnak és úgy álnak színpadra, hogy nem izgulnak egy-egy műsor bemutatása közben. Az órák vidáman , jó hangulatban telnek. A csoport összetartó közösséggé válik.

 

 

Néptánc:

1-8. osztályig iskolánkban néptánc oktatás folyik. A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagógusának segítségével tanulják tovább ezt a műfajt. A legtehetségesebbek az Ifjú Szatmár Táncegyüttesben folytatják tovább tevékenységüket. A tanulók nemcsak a tánccal ismerkednek meg, hanem a tánchoz kapcsolódó társművészetekkel, népművészettel, hagyományokkal, népszokásokkal, tájegységekkel.

 

 

A csoportok az iskolai és városi rendezvények színvonalát emelik fellépéseikkel.

 

Társas tánc:

Hosszú évek óta biztosítjuk tanulóinknak a könnyebb műfajban való jártasságok megszerzését is. Az érdeklődő gyerekek megismerkednek mind a standard és a latin-amerikai táncok alapjaival, valamint modern és színpadi táncot is tanulnak. Valamennyi évfolyamunkból vesznek részt tanulók ebben a műfajban. Évente 60-70 résztvevő oktatása folyik.

Tanít: Fenyvesi Józsefné

2015 © Copyright Moricz MSZ